Vergoedingen

Vergoedingen zorgverzekeraar

Bekkenfysiotherapie wordt uit de aanvullende verzekering vergoed en beperkt uit de basisverzekering. Bekkenpuls heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Alleen de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, voor het behandelen van klachten van urine-incontinentie, worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van de arts nodig. Let op dat vergoeding vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar wordt verrekend met uw eigen risico.

Elk aanvullend pakket kent andere verzekeringsvoorwaarden. Controleer in uw polisvoorwaarden hoeveel behandelingen u dit jaar vergoed krijgt. Houdt u daarbij rekening met eventuele fysiotherapeutische behandelingen die u elders heeft ondergaan. Geef dit aan ons door.

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of reeds uw vergoeding uit de aanvulling hebt opgebruikt dan ontvangt u van ons een rekening.

Wanneer een rekening?

U krijgt alleen een rekening van ons indien:

  • u een restitutie polis heeft
  • u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie
  • u al het aantal behandelingen waarvoor u aanvullend verzekerd bent op jaarbasis al hebt overschreden

De tarieven zijn per zitting met ingang van 01-05-2023. Als u niet aanvullend verzekerd bent ontvangt u een nota van ons.

Bekkenfysiotherapie intake / onderzoek: € 90 
Bekkenfysiotherapie behandeling: € 55  
Bekkenfysiotherapie zwangere: € 45 
Eenmalig consult Bekkenfysiotherapie: € 90
Mommy check: € 90 
Niet nagekomen afspraak: € 30