Algemene voorwaarden

Huisregels, Hygiëne en Veiligheid

 • Voor het maken van een afspraak wordt gebeld met 06-36046497 of via de online aanmelding op de website www.bekkenpuls.nl.
 • De patiënt dient indien daar toe verzocht, twee eigen handdoeken mee te brengen.
 • De patiënt meldt zich indien mogelijk aan de balie en neemt plaats in de wachtkamer van de locatie waar u uw afspraak heeft.
 • De bekkenfysiotherapeut handelt volgens; ’ Het hygiënisch protocol bekkenfysiotherapie’ (ter inzage aanwezig).
 • Er geldt een rookverbod binnen alle locaties van waaruit Bekkenpuls werkzaam is.
 • Bekkenpuls is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen op de volgen van de medewerkers van de locatie waar u aanwezig bent of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie).

Privacyreglement

 • Uw bekkenfysiotherapeut houdt – om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren – registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op Persoonsregistratie van toepassing.
 • Voor het bijwonen van een behandeling door een stagiaire van de opleiding bekkenfysiotherapie (SOMT), zal vooraf uw toestemming worden gevraagd.
 • De stagiaire heeft toegang tot uw medisch dossier. De stagiaire heeft tevens geheimhoudingsplicht.
 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daarvoor toestemming geeft.
 • U heeft het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
 • Indien u van mening bent dat Bekkenpuls niet correct met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Klachtenregeling

 • Bij klachten wordt een klachtenregistratieformulier ingevuld.
 • De cliënt wordt geïnformeerd over de afhandeling van de klacht.
 • Bekkenpuls is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF.
 • Bekkenpuls stelt de aansprakelijkheidsverzekering op de hoogte als de cliënt vraagt om een schadevergoeding.

Betalingsregeling

 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van, de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
 • Mocht de cliënt onvoldoende of bij een niet gecontracteerde verzekeraar verzekerd zijn voor bekkenfysiotherapie dan dient er per behandeling contant afgerekend te worden (kijk onder praktijk info bij vergoedingen).
 • Wanneer behandelingen vallen onder een overeenkomst, dan worden deze behandelingen altijd rechtstreeks volgens de gemaakte afspraken bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
 • Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.