Obstipatie

Obstipatie, oftewel een moeizame stoelgang komt bij iedereen wel eens voor. We spreken over obstipatie wanneer iemand minder dan 3 keer per week ontlasting heeft, maar dan vaak hard moet persen om deze ontlasting kwijt te raken. Deze obstipatie kan vele oorzaken hebben. De bekkenfysiotherapeut beperkt zich tot die obstipatie waarbij er (mede) een stoornis in de functie van de bekkenbodem aan ten grond slag ligt.

Wordt de bekkenbodem tijdens het ontlasten niet of onvoldoende ontspannen, dan kan het rectum niet volledig geleegd worden waardoor er ontlasting achterblijft. Als de bekkenbodem niet goed ontspant, ontstaat er een neiging tot persen. Hoe minder ontspanning van de bekkenbodem, hoe harder er geperst moet worden. Ook een verzakking van de endeldarm kan de lediging van het rectum bemoeilijken.

Het probleem is bij een gespannen bekkenbodem dan ook niet het ophouden van de ontlasting maar juist het soepel kwijt raken van de ontlasting.

Het is belangrijk om voldoende tijd te nemen voor het ontlasten, haast en een ontspannen stoelgang gaan niet goed samen!

Door verschillende oorzaken kunt u de controle over uw bekkenbodem verloren zijn. De bekkenfysiotherapeutische behandeling zal u helpen deze weer terug te krijgen. De Bekkenfysiotherapie zal zich richten op:

  • verbeteren van de functie van de bekkenbodemspier m.n. gericht op ontspanning en coördinatie
  • verbeteren van het gevoel in het rectum
  • adviezen omtrent vocht en vezel inname en toiletgedrag