Bekkenfysiotherapie Bekkenpuls

Meer dan 20 jaar ervaring in de bekkenfysiotherapie.

We zijn als zelfstandige praktijk gevestigd in het Spectrum Leeuwarden. Dit is onze hoofdlocatie. Daarnaast zijn we een dagdeel werkzaam in Zuiderburen, Zwaagwesteinde en Dronrijp. Hierdoor wordt de gespecialiseerde bekkenfysiotherapie meer bereikbaar voor de mensen.

In ons vak volgen we de nieuwste ontwikkelingen, het gebruik van onderzoeksapparatuur blijft voortdurend in ontwikkeling. Naast de Biofeedbackmeting is de echografie en flowmetrie nu ook in de particuliere praktijk onontbeerlijk voor ons vak.

Multidisciplinaire samenwerking vinden wij erg belangrijk.

Maandelijks hebben we zitting in het bekkenbodem team in het MCL met gynaecologen, urologen, chirurgen, mdl-arts, maatschappelijk werk.

  • Overleg met collegae kinderfysiotherapeuten en diëtistes
  • Seksuologe
  • Verloskundige
  • Dantuma
  • Innovatie. Het gebruik van onderzoeksapparatuur is steeds in ontwikkeling

Naast de Biofeedbackmeting is de echografie en flowmetrie nu ook in de particuliere praktijk onontbeerlijk voor ons vak.