fbpx

Praktijk voor bekkenfysiotherapie

Disclaimer

Bekkenpuls besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Bekkenpuls is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. Bekkenpuls garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan dan ook niet beschouwd worden als vervaging van een consult of behandeling bij een gediplomeerd behandelaar of medisch specialist.
Informatie op de Bekkenpuls website is in geen enkele geval een vervanging van de informatie die door de arts of behandelaar aan de patiënt wordt verstrekt.

De websites van derden waarnaar mogelijk op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Alle auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan Bekkenpuls. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bekkenpuls inhoud van deze website te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken.

 

       

Aanmelden afspraak

Nieuwe patiënten kunnen zich eenvoudig online aanmelden via ons patiëntenportaal, waarna wij u zullen bellen voor het maken van een afspraak.
(kies tabblad inschrijven)

aanmelden afspraak

Heeft u vragen?

Mail, bel of stuur een whatsapp 

whatsapp06-36046497

 

Wij houden ook telefonisch spreekuur